Privacy verklaring

Privacy voorwaarden in het kader van algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 1. Dierfysiotherapie Irene Feenstra-de Jonge maakt gebruik van een digitaal programma waarin de patiëntendossiers worden gemaakt en het behandelverloop wordt bijgehouden. Deze is versleuteld middels wachtwoorden en gebruikersnamen. De wachtwoorden worden zeer regelmatig veranderd. Enkel werkzame dierenfysiotherapeuten binnen de praktijk DHCA hebben toegang tot de patiëntendossiers en inzage in uw gegevens. Alle medewerkers binnen de praktijk zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVFD en hebben een geheimhoudingsplicht over uw gegevens. Onze accountant heeft toegang tot het administratieprogramma Snelstart, welke een goede beveiliging heeft, voor de boekhouding. Met het accountantskantoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor het kantoor verplicht is tot geheimhouding van uw gegevens. Van u worden naam, adresgegevens en telefoonnummer in de administratie opgenomen. Uw emailadres wordt ingevoerd alleen na uw toestemming. Tevens worden de behandeldata en nota’s verwerkt. Indien voor de verzekering gewenst wordt ook het chipnummer verwerkt voor op een door u te declareren factuur. Van uw hond, kat of paard worden naam, ras, chipnummer (indien van belang voor verzekering), geslacht, geboortedatum, adresgegevens, uw contact telefoonnummer, klachten en behandeling verwerkt in het patiëntendossier. Het dossier van uw dier wordt gekoppeld aan de contactgegevens van uw dierenarts en eventuele specialisten of andere disciplines die van toepassing zijn op uw dier. 2. De gegevens van u en uw dier worden gedurende 10 jaar in de software bewaard zodat wij bij eventuele vervolgconsulten inzage hebben in gezondheid en behandelverleden en eventuele reacties op behandeling. 3. Wanneer u deze gegevens eerder verwijderd wilt hebben zoals bijvoorbeeld bij overlijden van uw dier of direct na afsluiten van een behandeltraject kunt dit aangeven. Financiële gegevens hebben een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. 4. Verwijzingen vanuit uw dierenarts worden gedurende 1 jaar bewaard en daarna vernietigd. 5. Wanneer een behandeltraject van uw dier is gestart wordt er verslag gedaan naar de verwijzend dierenarts en eventuele andere dierenartsen die betrokken zijn bij uw dier. Indien noodzakelijk en gewenst gebeurt dit ook tussentijds. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met uw verwijzend dierenarts indien dit is gewenst. Alleen op uw aanvraag wordt er verslag gedaan over uw dier naar andere disciplines. In de verslaglegging worden naast de naam, geboortedatum, geslacht en ras van uw hond, klachten en behandeluitkomst ook uw naam en woonplaats opgenomen. Een verslag wordt per email in PDF verzonden naar de dierenarts. Dierfysiotherapie Irene Feenstra zal alleen in overleg met u en met uw toestemming informatie verstrekken. Gaat u hiermee niet akkoord, geef dit aan. 6. De status van uw dier kan te alle tijde digitaal alleen door u worden opgevraagd voor eigen administratie of om te verstrekken aan andere personen die te maken hebben met uw dier. 7. Indien er bij openstaande nota’s een incassobureau ingeschakeld moet worden, worden uw persoonsgegevens gedeeld met het desbetreffende incassobureau. Wanneer er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, of wanneer u niet akkoord gaat met een bepaling, dan verneemt Dierfysiotherapie Irene Feenstra dit graag. Geeft u geen bezwaren aan, dan kiest u voor akkoordverklaring.